Tuesday, January 23, 2007

Tatsulok

tangna! ni-revive ng bamboo ang Tatsulok ng Buklod! tangna talaga! wahoooo!!!! tumatalon ang dugo ko, gustong kumaripas patungong utak, at pasabugin ang isip sa kabalintunaang nagaganap sa bayang hinahayaang mabulok.

"habang may tatsulok, at sila ang nasa tuktok, HINDI MATATAPOS ITONG GULO!"

--"Tatsulok" ng Buklod, kinantang muli ng Bamboo

-----------------

eto ang kumpletong lyrics. naaalala ko pa nang tinugtog namin ito sa kontra, kumpletos rekados na may tongatong, dyembe, gitara. hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ang mensahe nito. akmang-akma sa sitwasyon natin ngayon -- meron tayong pasistang pekeng pangulong pandak.

Totoy, bilisan mo, bilisan mo ang takbo
Ilagan ang mga bombang nakatutok sa ulo mo
Totoy, tumalon ka! Dumapa kung kailangan
at baka tamaan pa ng mga balang ligaw

Totoy, makinig ka: huwag kang magpagabi
Baka mapagkamalan ka't humandusay sa tabi
Totoy, alam mo ba kung ano ang puno't dulo
ng di matapos-tapos na kaguluhang ito?

Hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban
Ang kulay at tatak ang di siyang dahilan
Hangga't marami ang lugmok sa kahirapan
At ang hustisya ay para lang sa mayaman

Habang may tatsulok, at sila ang nasa tuktok
Hindi matatapos itong gulo...

Lumilipas ang hininga ng kay raming mga tao
At ang dating lunting bukid ngayo'y sementeryo
Totoy, kumilos ka! Baligtarin ang tatsulok!
At tulad mong dukha ang ilagay mo sa tuktok

Hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban
Ang kulay at tatak ang di siyang dahilan
Hangga't marami ang lugmok sa kahirapan
At ang hustisya ay para lang sa mayaman

Habang may tatsulok, at sila ang nasa tuktok
Hindi matatapos itong gulo...

No comments: