Monday, August 08, 2005

My Truthsorry about the quality of the image. the scanner at the office has been broken for months. according to her, there are only two men with copies of her college graduation picture -- her father, and me.

my truth makes me proud. she's one outstanding, resilient woman.

lagi kong sinasabi sa kanya, "matibay ka talaga, mahal. natubog ka sa apoy, hindi katulad ng ibang tao na binigla na lang ng kapalaran. kahit ako, hindi ko matutumbasan ang mga pinagdaanan mo."

astig ang mahal ko. astig talaga.

No comments: