Monday, August 08, 2005

Communingwehehehehe... hindi ko kasi alam ang lasa ng tinapay na walang lebadura. isa pa, hindi ko alam kung paano ko kakainin ang Laman ng Diyos, o di ba? baka mapahiya ako, malaman nilang isa talaga akong kampon ni Satanas, tapos pagagalitan ako ng nanay ko (iyung katabi ko) pag-uwi sa bahay dahil nanggulo ako sa Simbahan ng Buting.

wala namang masamang nangyari. nalunok ko naman ng mabuti ang Ostia. sayang, manghihingi sana ako ng Mompo kay Father.

mukha raw akong bakla. mukha ba? wehehehe.

No comments: